Backs Quarz-Maagkiezel

voor sierpluimvee en duiven zijn door vuur gedroogd en bacterievrij.  Ze dienen ter vervanging van tanden in de spiermaag. Zonder maagkiezel wordt het voer door de dieren duidelijk slechter verteerd. Backs Quarz-Maagkiezel wordt door de maagzuren niet opgelost en werkt daardoor langer dan kalkgrit.

 

Backs Quarz-Maagkiezel

Voedermiddel voor sierpluimvee en duiven

 

Analytische bestanddelen:

98,6 % Zoutzuur onoplosbare as

 

Gebruiksaanwijzing: Backs Quarz-Maagkiezel dient ter vrije opname voor de dieren in aparte potje ter beschikking worden gesteld,. Bij een beperkte uitloop of het houden in volières kunnen de steentjes ook in de vrije ruimte worden gestrooid, om zo het natuurlijke scharrelen en zoeken naar mineralen te ondersteunen.

7 Kg

SKU: 0115 Categorieën: ,
Back