Algemene voorwaarden

Het is aan ons om de bezorg- en vrachtroute te bepalen. De aanbiedingen zijn niet bindend en verplichten ons niet om de bestelling te accepteren.

Bestellingen worden in elke ordergrootte geleverd.

Binnen Duitsland:

Pakket binnen Duitsland: 8,40 € <= 3 kg, 9,40 € > 3 kg (inclusief btw)

Bulktoeslag (vanaf 120 cm): 23,80 € (inclusief btw)

Voor pakketbezorging in het buitenland brengen wij de werkelijke kosten in rekening.

  • Alle zendingen verzonden per pakketdienst of vrachtverzending zijn voor risico van de klant.
  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die optreedt tijdens transport.
  • Het is dus aan de ontvanger om direct bij de vervoerder een schadevergoeding te eisen.
  • Klachten worden pas binnen 8 dagen in behandeling genomen.
  • Retourzendingen van de goederen vereist onze toestemming en moet gratis zijn. Wij zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag van de waarde van de goederen.

Betalingsvoorwaarden:

Betaling vindt plaats na 30 dagen, of binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen met 2% korting. Cheques gelden als betaling na het incasseren. Als de betalingstermijn wordt overschreden, dan wordt rente in rekening gebracht.

Nieuwe klanten met een bestelling van meer dan 50 Euro, vragen wij om vooruitbetaling.

Eigendomsvoorbehoud:

Tot de volledige betaling blijven de geleverde goederen ons eigendom. Het kan niet worden verpand of toegewezen door de koper, noch worden gebracht in afwikkeling of faillissement. De vorderingen die voortvloeien uit de verkoop van onze goederen worden geacht aan ons te zijn overgedragen tot de volledige afwikkeling van onze vorderingen.

In geval van faillissement is de koper verplicht:

  • ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van het faillissement;
  • onze goederen aan ons retourneren, als ze nog niet zijn verkocht;
  • onze claims, met verwijzing naar ons eigendomsvoorbehoud, heeft een voorkeur tot schikking door de curator van het faillissement.

Plaats van uitvoering is Rehburg-Loccum. Jurisdictie is Stolzenau